0620641714 welkom@egmotion.nl
EMDR of NEI? Welke techniek kies jij?

EMDR of NEI? Welke techniek kies jij?

De meest gangbare methode in de GGZ bij trauma is EMDR en/of imagination. Hierbij is het uitgangspunt dat je de herinnering van het moment waar het over gaat, voor je moet kunnen zien om het aan te pakken. Met NEI therapie heb ik daar nu een mooie aanvullende methode voor, waarbij je dat hele herbeleven niet hoeft te doen. Ja, we kijken de emoties aan, maar op een manier met meer compassie.

Allereerst: wat is EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een techniek waarbij je door middel van oogbewegingen het geheugen belast, zodat jouw brein een pijnlijke herinnering gaat verwerken. Dit gebeurt door handbewegingen of bijvoorbeeld een lampje op een lichtbalk dat op en neer gaat. Dit verwerken houdt in dat de emotionele lading die hierbij hoort minder wordt. Het doel is dat je uiteindelijk naar de afbeelding kan kijken en kan denken: het is geen fijn plaatje, maar ik kan ernaar kijken zonder dat het een (sterke) emotie oproept. Dit helpt in mijn beleving het systeem (jouw zenuwstelsel) om zich veiliger te voelen en dus meer te ontspannen. Klachten die ontstaan als gevolg van de afbeelding zullen daardoor afnemen, er is immers geen acuut gevaar meer.

Wat is NEI

NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie. Hierbij ga je ervan uit dat emoties onderliggend zijn van de klachten. De klacht komt je dus iets vertellen. Door middel van de biotensor spoor je op welke emoties vast zitten en de klachten veroorzaken. Door de emoties los te maken en het lijf te helpen deze op te ruimen, is de klacht niet meer nodig en kan de klacht dus naar de achtergrond verdwijnen. Bij NEI therapie werk je met het onderbewustzijn. De uitkomst is ook hier dat het systeem rustiger wordt, doordat de blokkades (emoties) verdwijnen. Meer hierover kun je ook lezen in dit blog.

De overeenkomsten

  • Het doel is het verwerken van gebeurtenissen en emoties en het verminderen van klachten als gevolg daarvan.
  • Het gaat om proceswerk. Bij beide technieken kan het dus zijn dat er meerdere sessies nodig zijn om alles te verwerken. Je pelt als het ware het uitje af totdat je bij de kern bent.
  • Er kan achteraf een reactie ontstaan als gevolg van de behandeling. Dit is soms het proces wat nog doorwerkt.Het kan ook voorkomen dat het lijf nog moet herstellen of nog iets moet verwerken na een sessie. Dit kan zich uiten in vermoeidheid, hoofdpijn of prikkelbaarder zijn

voorbeeld van een biotensor

De verschillen

  • EMDR is een cognitieve techniek. De ingang is dan vaak ook een concrete en specifieke herinnering die je naar voren moet kunnen halen. NEI heeft die herinnering niet per se nodig, omdat het werkt vanuit het onderbewustzijn. Je kan jezelf hierbij dus de vraag stellen of je daadwerkelijk een duidelijke herinnering hebt die nodig is voor EMDR. Zonder herinnering valt EMDR al snel af.
  • EMDR vraagt aan de cliënt om de afbeelding te bekijken. En alle details af te scannen. Dit betekent soms dat mensen ook de afbeelding/het moment kunnen herbeleven. Bij NEI hoeft dit niet. Bij beide technieken kunnen emoties gevoeld worden. Bepalend hierbij is dus hoe goed jij naar de afbeelding kan kijken, en in hoeverre jij instaat bent de emoties te doorvoelen.
  • Bij EMDR kies je vaak op een cognitieve manier: als er meerdere plaatjes zijn, dan kies je op basis van lading. Vanuit EMDR is de logica dat je begint met de hoogste lading/meeste emotie. Hiermee check je dus niet altijd of dit ook is wat de cliënt aan kan. Bij NEI test je (ik in elk geval) met de intentie dat je niet meer losmaakt dan dat de cliënt aan kan. Het voordeel hiervan is dat cliënten niet overspoeld worden door emoties naderhand die ze niet kunnen verwerken. Stem hiermee dus goed af wat jij aan denkt te kunnen met je behandelaar. En wat jouw gangbare manier is van dingen aanpakken. Cognitief of gevoelsmatig.
  • Voor sommige mensen voelt EMDR als een actievere manier van verwerken, als in: ik heb veel gedaan/hard gewerkt. Je bent actief bezig met oogbewegingen. En de inzet voor de cliënt is heel tastbaar. Bij NEI gebeurt er ook veel, maar op een minder duidelijke manier. Het rationele brein kan daardoor soms denken dat EMDR actiever en dus beter is. In mijn ervaring hebben beide echter effect. Alleen bij NEI voel je het effect soms wat later dan bij EMDR.

Conclusie

Beide technieken hebben voor- en nadelen. Het is vooral belangrijk dat je voor jezelf nagaat waar je het meeste voor open staat. Want voor behandeling geldt altijd dat je open moet staan voor de techniek die ingezet wordt, anders werkt het namelijk niet. Daarnaast moet je je ook veilig en prettig voelen bij de persoon die de techniek toepast. Kies voor jezelf de weg waarvan jij denkt dat je deze moet lopen. Zowel bij EMDR als bij NEI komen emoties los. En bij beide technieken kan het zinvol zijn om tussendoor ook oefeningen mee te nemen. Het ene is dus niet ‘makkelijker’ dan het andere.

Wanneer er sprake is van (complex)trauma is het daarnaast verstandig om iemand te kiezen die (ook) verstand heeft van trauma en bijbehorende reacties/gedragingen. Het is fijn dat er iemand is die weet wat hij moet doen als je bijvoorbeeld in een herbeleving schiet of je klachten verergert. Dan kan hij extra uitleg geven of tips en trics meegeven voor tussendoor.

Kies een techniek die bij je past, maar weet dat er meerdere mogelijkheden zijn om moeilijke gebeurtenissen een plekje te geven. Overweeg ook eens een combinatie van bovenstaande technieken.

P.S. Wil jij zelf leren werken me de biotensor en jouw emotionele blokkades oplossen? Ik volgde mijn opleiding bij Praktijk Charlotte (affiliate).